Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2015

08:42
7664 0707 500
Reposted fromLauderdak Lauderdak viamaua maua

May 14 2015

barb
06:23

May 12 2015

barb
16:02
Reposted fromfelicka felicka viatwice twice

May 01 2015

barb
20:27
Brak mi chyba kogoś, kto zaspany wyjdzie z łóżka poszukać mnie, znajdzie tu, na werandzie i powie zgorszony: "Gdzie łazisz? W całym łóżku cię nie ma! Nie mogę bez ciebie spać!
— Małgorzata Kalicińska – Dom nad rozlewiskiem
barb
20:20
barb
20:20
peony petals | via Tumblr
Reposted fromweightless weightless viamariola mariola
barb
20:19
Znam ludzi, którym w sercach zgasło,
lecz mówią:ciepło nam i jasno,
i bardzo kłamią, gdy się śmieją

Wiem jak ułożyć rysy twarzy
by smutku nikt nie zauważył.
— Wisława Szymborska
Reposted fromkobiecaczytelnia kobiecaczytelnia viascorpix scorpix
barb
20:17
4575 3ff2
Reposted fromoblivions oblivions viascorpix scorpix
barb
20:13
3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamariola mariola
barb
20:12
Ze smutkiem trzeba tak walczyć, jak z chorobą. Nie dopuścić, żeby się stał chronicznym stanem, nałogiem myśli i uczuć. Trzeba mu przeciwstawić cele i dążenia, które pozostały żywe, trzeba przeciwstawić obowiązek względem ludzi - ludzi bliskich i Tobie oddanych. Rozumiesz? Jest w Tobie więcej sił, niż Ci się teraz zdaje.
— Witkacy
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viascorpix scorpix
barb
20:10
1946 5c08 500
barb
20:07
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromwisniewski wisniewski viascorpix scorpix
barb
20:06
1221 c792
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viascorpix scorpix
barb
20:00
barb
19:59
0769 a963 500
Reposted fromgrejfrut grejfrut viadreams96 dreams96
barb
19:50
1549 454a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
barb
19:47
0036 8690
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatediousuncle tediousuncle
barb
19:47

ipuchan:

Paolo Sebastian, F/W 2015

THE BALLERINA ONE

Reposted fromtediousuncle tediousuncle
barb
19:47
barb
19:46
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl